Web Yazılımı Geri Dön

Web İçerik Yönetim Sistemi (Web Content Management System ya da WCMS)
katılımcı uygulayan ile dosya ya da benzeri içeriklerin üretilmesine ve aranje etmesine yardımcı olan yazılım dizgeleridir. WCMS, birlikte çalışma gerektiren yerlerdeki iş akışını yönetmeyi sağlayan işlemlerin tamamıdır. .Bu işlemler düz veya bilgisayar tabanlı olabilir. Bu işlemler aşağıdakiler gibi dizayn edilir.

  • Çok kişinin paylaşımlı veriye ulaşması ve değiştirmesine imkan sağlamak,
  • Erişilen veriler için rol tanımlama yetkileri sağlamak,
  • Verinin pratik gizlenmesini ve okunmasını sağlamak,
  • Yinelenen veri tutarı azaltmak için gerekli ortamları sağlamak,
  • Rapor yazılımlarını kolaylaştırmak,
  • Kullanıcı arasındaki iletişimin artmasını sağlamak

Bir WCMS’de data herhangi bir şey olabilir. Belgeler, filmler, resimler, telefon numaraları, akademik data vb. WCMS genel olarak datayı kaydetmek, denetlemek, gözden geçirmek (çeşitlendirmek) ve yayınlamak için kullanılır. Merkez bir veri ambarında çalışır ve yeni eklenen belgelere versiyon bilgisi eklenir. Versiyon bilgisi ekleme işlemi WCMS'in en büyük avantajlarından birisidir.

Yenilikçi Web Yazılım Uygulamaları

Küreselleşme ve yeni ekonomik şartlar, kurumların işleyiş biçimlerini kalıcı olarak değiştirmekte ve kuruluşlarda internet teknolojilerini kullanarak rekabet avantajlarını sağladı. Üretkenliğini yükseltmek, karar alma süreçlerinde etkinlik maliyetlerini azaltmak, müşteri sadakatini arttırma, dinamik ve etkili pazarlama imkanı sağlamayı amaçlayan kurumlar için portal çözüm yollarını bulmak zorunlu bir etken oldu. Yeni ekonomi koşullarında günümüzün bilgiye hızlı doğru ve kolay ulaşmak için rekabet şarttır. Doruk Dizayn portal çözüm yollarını, işleyişini daha kazançlı ve etkin yapabilmeniz için gereksinim duyduğunuz teknolojinin altyapısını sağlamanız gerekir. Portal çözüm odağını bilgilendirme altyapınıza, kurumsal uygulamalara, çağrı merkezi altyapısına entegre edebilirsiniz. Böylece müşterileriniz, iş partnerleriniz ve tedarikçileriniz ile aranızdaki ilişkileri güçlendirebilirsiniz. Doruk Dizayn portal çözüm yollarını hem tasarım hem de yönetim açısından size pek çok kolaylıklar sağlamaktadır.

Kurumsal portal çözüm yollarımızla; çalıştığımız şirketlerin, iş ortaklarını ve çalışanlarıyla ister internet ister mobil kullanarak etkin bir iletişim ortamı sağlayabilirler; böylece iş sürecinizde verimliliğinizi arttırmış olursunuz. Web server sunucularında yazılımların ve eklentilerin tümünü kapsar Web yazılım. Sitenizin sorunsuz çalışması için web yazılımların en doğru şekilde yazılması gerekir. Dünyanın en popüler web yazılımlar Facebook, Twiter, Yahoo, WordPress gibi sitelerdir. Bu siteler .NET, ASP, PHP, JavaScript, Flash, Microsoft Silverlight gibi popüler yazılımlarla oluşturulmuştur. Web tasarım tek başına pek bir şey ifade etmez ancak yazılım ile birliktebirbirlerini tamamladığında, kullanılabilirlik anlamında güçlü bir siteniz olur.. Microsoft ASP.NET, HTML5 ve CSS3 web yazılım hizmetleri. Şirketinize özel panelli web yazılım uygulamalar da geliştiriyoruz.

Doruk Dizayn Blog