Kariyer

Performans Yönetimi

Doruk Dizayn ; somut, ölçülebilir hedeflere ve karşılıklı iletişime dayalı performans değerlendirmesiyle çalışanların eğitim ihtiyacını belirlemekte ve kariyer haritasını oluşturup adil maaş-ücret politikasını sürdürmeyi amaç edinir. Çalışanlara sağlanan olanaklar, maaş-ücret politikamız, çalışanın görev ve sorumluluklarını, yetkinliğini, iş tecrübesini ölçüt alan “yüksek performansı” ödüllendiren yenilikçi ve rekabetçi bir sistem üzerine kurulmuştur. Doruk Dizayn çalışanlarına sunduğu olanakları güncellemek ve daha rekabetçi bir şekilde yapılandırmak amacıyla düzenli olarak piyasa araştırması yapmaktadır. . Şirket içi dengeler, kişisel performans, piyasa ücret araştırmaları, sektörümüzdeki hedeflenen yer ve ekonomik göstergeler belirleyicidir ve bu analizler periyodik olarak her yıl gözden geçirilir.


İnsan Kaynakları Politikamız

Doruk Dizayn insan kaynaklartı anlayışı süreç güdümlü değil, strateji güdümlü bir anlayıştır. Geleceğe doğru attığımız her adımda, bizi başarıya taşıyan en önemli etken ve değerin İNSAN KAYNAKLARI olduğunun farkındayız. Müşteri merkezli memnuniyet odaklı hizmet anlayışımızla istikrarlı bir şekilde büyüme hedeflerimize ulaşmaya çalışırken, yaşanan her türlü krizin üstesinden gelebilmenin şartının insan kaynağımızın güçlü olmasıyla ilişkili olduğunun bilincindeyiz.

Doruk Dizayn’da uygulanan insan kaynakları politikası; çalışanların kişisel maharet ve deneyimlerinin arttırılmasını, işe yönelik fonksiyonel ve yaratıcı yetkinliklerinin geliştirilmesini, yüksek motivasyonla, kurumumuza bağlı ve sadakat anlayışı güçlü çalışanlar olmasını amaçlamaktadır.